Terug naar homepagina Terug naar nieuwsoverzicht

Bijverdiensten bij ontvangst kinderbijslag of studiefinanciering

1 september 2017

De bedrijvigheid neemt steeds meer toe en hierdoor krijgen we steeds vaker de vraag, hoeveel kan een kind (zaterdags) bijverdienen zonder dat dit ten koste gaat van de kinderbijslag of studiefinanciering? Onderstaand hebben we op hoofdlijnen een en ander voor u op een rij gezet.

Kinderen onder de 16 jaar

Voor kinderen onder de 16 jaar heeft bijverdiensten geen gevolgen voor de kinderbijslag.

Kinderen van 16 of 17 jaar

Voor kinderen van deze leeftijdscategorie geldt dat ze per kwartaal € 1.265 netto kunnen bijverdienen. Er is geen verschil of het kind thuis of uitwonend is. Indien het kind meer dan € 1.265 netto verdient, vervalt voor dat kwartaal de kinderbijslag en ook het kindgebonden budget stopt.

In de zomervakantie mag een kind € 1.299 netto extra verdienen, indien dit een vakantiebaan betreft. In deze periode kan dus de bijverdiensten € 1.265 + € 1.299 netto zijn.

Alle inkomsten die in een kwartaal worden uitbetaald tellen mee. Er wordt dus gekeken naar het moment dat het kind het inkomen uitbetaald heeft gekregen en niet waar het op betrekking heeft.

Onder netto ontvangsten wordt onder andere verstaan:

  • Loon of salaris
  • Inkomsten uit een eigen bedrijf
  • Stagevergoedingen
  • Vergoeding van de werkgever, waaronder reiskosten, kleding e.d.
  • Teruggave van loonheffing

Kinderen 18 jaar en ouder met Studiefinanciering

Voor kinderen van 18 jaar en ouder met een studiefinanciering gelden ook maximale bijverdiensten. De bijverdiengrens voor 2017 bedraagt € 14.125 (bruto).

Dit inkomen wordt gebaseerd op het verzamelloon of belastbaar loon. Zonder volledigheid te betrachten is dit de optelsom van: loon of salaris + winst uit onderneming + dividenduitkering uit eigen b.v. + forfaitaire inkomsten uit vermogen.

Minimumloon bij een fulltime werkweek

Bijkomende vraag is vaak, wat mag een kind verdienen. Dit is niet eenduidig te beantwoorden. Er zijn wettelijk minimum daglonen vastgesteld en afhankelijk van de CAO zijn er wisselende afgesproken uren per week dat er gewerkt wordt. De vastgestelde minimum bruto uurlonen van 1-7-2017 zijn in de verschillende leeftijdscategorieën als volgt:

15 jaar 16 jaar 17 jaar 18 jaar
36 uur werkweek € 3,02 € 3,47 € 3,97 € 4,77
38 uur werkweek € 2,86 € 3,29 € 3,76 € 4,52
40 uur werkweek € 2,71 € 3,12 € 3,57 € 4,29