Horizontaal toezicht

Belastingcontroles vinden plaats na een selectie vanuit de Belastingdienst, of omdat er een vermoeden is dat uw aangifte niet juist of onvolledig is gedaan. Een dergelijke controle kost tijd, energie en geld. Wij hebben sinds april 2017 het convenant Horizontaal Toezicht afgesloten met de Belastingdienst om dergelijke situaties tot een minimum te beperken.


Wat is Horizontaal Toezicht precies?

Horizontaal Toezicht biedt ondernemers, hun adviseurs en de Belastingdienst de kans om op basis van transparantie en wederzijds vertrouwen, vooraf afspraken te maken over de werkprocessen en onderlinge communicatie in het belastingaangifteproces. Het gaat om een andere manier van werken, waarbij alle partijen samen verantwoordelijk zijn voor een goede uitvoering van de belastingwetgeving. Dit moet leiden tot meer efficiency en daarmee tot lagere (ondernemers)kosten en meer zekerheid voor de belastingplichtige. 

Vizier Accountants en Horizontaal Toezicht

Vizier Accountants is lid van het SRA: het grootste netwerk van accountantskantoren, met zo'n vierhonderd aangesloten kantoren vanuit het hele land. Alle aangesloten kantoren voldoen aan een kwaliteitsnorm: het SRA-keurmerk, dat continu wordt getoetst en geborgd via de SRA-review. Dit kwaliteitssysteem is dermate goed dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Belastingdienst het erkennen, vertrouwen en erop bouwen.

Kwaliteitskeurmerken