Terug naar homepagina Terug naar nieuwsoverzicht

Branchesignalering Transport

5 oktober 2017

Nieuwe CAO Beroepsgoederenvervoer

Door de nieuwe CAO voor Beroepsgoederenvervoer zijn de salarissen per 1 juli 2017 tussentijds verhoogd met 2 procent. Tevens worden de verblijfskosten en toeslagen verhoogd met 2 procent. De toeslag eendaagse nachtritten is vervangen door een toeslagenmatrix. In geval van een eendaagse rit krijgt de chauffeur voor diensturen op maandag tot en met zondag tussen 21.00 en 05.00 uur een toeslag van 19 procent op het uurloon. Ook de gewijzigde functieloonschalen kunnen extra loonkosten met zich meebrengen, want ongeveer 85 procent van de chauffeurs valt nu in een hogere beloningsschaal. Kortom: een nieuwe cao die stof doet opwaaien bij logistieke dienstverleners.

Het goederenvervoer over de weg heeft volgens CBS-cijfers 6,1% meer omgezet in het tweede kwartaal van 2017 dan in dezelfde periode een jaar eerder. Desondanks staat de winstgevendheid onder druk. De branche gaat al enige tijd gebukt onder een groot personeelstekort. In 2017 worden in totaal 41000 vacatures verwacht, een toename van 11% ten opzichte van vorig jaar, waarvan het grootste deel voor rekening komt van de binnenlandse vrachtwagenchauffeurs (bron: UWV).

Personeelstekort stuwt loonkosten verder op

Door deze ontwikkeling hebben transportondernemingen steeds meer moeite om chauffeurs aan het bedrijf te binden, hetgeen een stuwende werking heeft op de loonkosten. De nieuwe CAO is daarnaast kostbaar voor ondernemers. De leden van de SRA Branche-expertgroep Transport & Logistiek melden dat het goederenvervoer over de weg op volle toeren draait, maar waarschuwen tegelijkertijd voor de snel oplopende personeelskosten in combinatie met het chauffeurstekort, terwijl prijsafspraken voor het lopende boekjaar al zijn vastgesteld.

De harde cijfers Uit de jaarrekeningendatabase van SRA-Branche in Zicht kwamen zorgwekkende cijfers naar voren voor de transportbranche: de winststijging bleef in 2016 steken op 6,3% versus 20,4% voor het mkbgemiddelde. Ondanks de gestegen transportvolumes en aantrekkende export wist de transportbranche de stijgende omzet dus niet om te zetten in een verbetering van het resultaat.

Knipsel 02 nieuwsbrief 5 okt 2017.JPG

In 2016 waren de gestegen personeelskosten hier debet aan met een bovengemiddelde stijging van 7,6% (versus 6% gemiddeld). Met de huidige stijging van de loonkosten is de verwachting dat het resultaat nog verder negatief wordt beïnvloed. Uit onderzoek van Panteia blijkt een verslechtering van de rentabiliteit in de transportbranche: deze bleef achter in 2016 en voor 2017 wordt geen verbetering verwacht. De personeelskosten zijn de grootste kostenpost voor de branche, gevolgd door de brandstofkosten.

Kostenaandelen binnenlands vervoer (1e kwartaal 2017, bron Panteia)

Knipsel 01 nieuwsbrief 5 okt 2017.JPG

De verwachte stijging van brandstofprijzen ligt in de lijn der verwachting en wordt door de meeste transporteurs opgevangen door brandstofclausules in bestaande vervoerscontracten. Hierin zijn afspraken gemaakt over de consequenties van schommelingen in de brandstofprijs. De leden van de van de SRA Branche-expertgroep Transport & Logistiek hebben hun zorgen geuit over de huidige vrachtprijzen omdat de gestegen personeelskosten hierin niet zijn meegenomen.

Advies: wacht niet af tot 1 januari

De omvang van het totale goederenvervoer is in 2016 met 1,2 procent gestegen in vergelijking met 2015, geheel dankzij het binnenlands goederenvervoer over de weg (bron: CBS). Ondanks de groeiende bedrijvigheid staan de rentabiliteit en winstgevendheid onder druk door een vrachtprijsontwikkeling die achterblijft bij de loonkosten. De branche is aan zet en moet uitgaan van eigen kracht. Bij voorkeur met een Transport Management Systeem zodat scherp gestuurd kan worden op cijfers. Wij adviseren u om de kostenverhoging open met de verladers te bespreken en niet te wachten tot 1 januari 2018.