Terug naar homepagina Terug naar nieuwsoverzicht

Cororna; Aanvullende maatregelen kabinet in hoofdlijnen

17 maart 2020

Het kabinet acht het van groot belang om in deze situatie banen te behouden en ondersteuning te bieden bij acute problemen die werknemers, zzp-ers en bedrijven (gaan) ondervinden. Het kabinet kondigt daarom een noodpakket banen en economie aan.


1. Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid
2. Ondersteuning zelfstandig ondernemers
3. WW-premiedifferentiatie
4. Noodloket
5. Uitstel van betaling
6. Belastingrente
7. Toeristenbelasting


1. Regeling Werktijdenverkorting stopgezet wordt Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

Ter compensatie van de loonkosten is een noodfonds ter vervanging van de regeling Werktijdenverkorting ingesteld.

De regeling houdt in:
• tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor kan werkgevers een voorschot ontvangen.
• werkgever kunnen hiermee werknemers met een vast en flexibel contract doorbetalen.
• tegemoetkoming voor een periode van 3 maanden.


Welke voorwaarden gelden:
• Géén ontslag van medewerkers op grond van bedrijfseconomische redenen
• Aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies
• De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020
• Aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden.


De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de terugval in omzet. Voorschotbetaling ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Voorbeelden tegemoetkoming:
• Als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van werkgever.
• Als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van werkgever.
• Als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van werkgever.


Aandachtspunten:
• Werknemer kan werk blijven verrichten voor werkgever
• Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang is een accountantsverklaring vereist.2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Het kabinet stelt een tijdelijk versoepelde regeling in om zelfstandige ondernemers te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van 3 maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen op te lossen.


Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers:
• geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
• geen toets op levensvatbaarheid van het bedrijf.
• binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Voorschotbetaling behoort ook tot de mogelijkheid.
• een inkomensondersteuning afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling maximaal ca € 1.500 per maand (netto)
• aanvraag voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157
• inkomensondersteuning behoeft niet terugbetaald te worden.


3. WW-premiedifferentiatie

In de Wet Arbeidsmarkt in balans geldt een lage ww-premie voor vaste contracten en een hoge wwpremie voor flexibele contracten. In die regeling is ook opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge ww-premie moet afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling komt voor het jaar 2020 te vervallen.


4. Noodloket

Er komt een noodloket voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. De tegemoetkoming moet nog verder uitgewerkt worden en het betreft een eenmalig bedrag van € 4.000 voor de periode van drie maanden. Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Eis is wel dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis. De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt.


5. Uitstel van betaling van belastingen

Ondernemers kunnen met een brief uitstel van betaling aanvragen bij de belastingdienst. Nadat het verzoek is ontvangen zet de belastingdienst de invorderingsmaatregelen stil en krijgen ondernemers dus per direct uitstel van betaling. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. Ondernemers hoeven niet meteen de vereiste “verklaring van een derde-deskundige” mee te sturen. Om ondernemers tegemoet te komen zal de belastingdienst de komende tijd een boete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien. De normaal verschuldigde invorderingsrente wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%.


6. Belastingrente

Het tarief van de belastingrente is nu 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen. Om ondernemers tegemoet te komen zal het kabinet het percentage van de belastingrente ook tijdelijk verlagen naar 0,01%.

7. Overleg met Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Om de liquiditeit van getroffen bedrijven niet verder te raken is het Rijk in overleg met de VNG over het stopzetten van (voorlopige) aanslagen. Gemeenten heffen toeristenbelasting van ondernemers in de verblijfssector. Veel gemeente innen de toeristenbelasting middels een voorlopige aanslag. De gemeenten beraden zich op aanpassing van de inning van de toeristenbelasting om de sector tegemoet te komen.