Terug naar homepagina Terug naar nieuwsoverzicht

Subsidie praktijkleren tijdig aanvragen

22 augustus 2017

Vanaf 2 juni 2017 is het aanvraagtijdvak voor de subsidieregeling praktijkleren geopend, maar de sluiting is 15 september 2017 om 17:00 uur.

Voor het school-, studiejaar 2016-2017 kunnen werkgevers subsidie verkrijgen voor praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. Als werkgever komt u in aanmerking voor de subsidie, wanneer u een leerplaats aanbiedt voor één van de onderstaande categorieën:

  • VMBO: een leerwerktraject in de basisberoepsgerichte leerweg
  • MBO: een beroepsbegeleidende leerweg
  • HBO: een duale of deeltijdopleiding die binnen de sectoren techniek of landbouw of natuurlijke omgeving valt.
  • Promovendi: Een promotie onderzoek onder begeleiding van een universiteit of instituut van de KNAW of NWO
  • Technologisch ontwerpers in opleiding (toio): Een ontwerpopdracht onder begeleiding van een universiteit


U als werkgever komt in aanmerking voor subsidie voor de weken of maanden waarin de leerling deelnemer of student in het school-, studiejaar binnen het bedrijf of de organisatie is begeleid. De werkgever hoeft geen volledig school-, studiejaar begeleiding te geven om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen. Deze tegemoetkoming in de begeleidingskosten geldt ook als een deelnemer voor de gestelde einddatum van de praktijk- of werkleerplaats stopt.

Het maximale subsidiebedrag is 2.700 euro per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Alle tijdig ingediende aanvragen worden in behandeling genomen. Bij een overschrijding van het beschikbare subsidiebudget per onderwijscategorie wordt het budget evenredig over de ingediende aanvragen in die categorie verdeeld. De aanvraag kunt u indienen bij RVO.nl.

Voor de aanvraag gebruikt u gegevens die al in uw bezit zijn zoals de (praktijkleer)overeenkomst en dient u uw administratie op orde te hebben.