Terug naar homepagina Terug naar nieuwsoverzicht

Tegemoetkoming in de loonkosten van specifieke groepen werknemers

10 oktober 2016

Met ingang 1 januari 2017 zal de regeling Lage-inkomensvoordeel (LIV) in werking gaan treden en vanaf 1 januari 2018 zullen de mobiliteitsbonussen voor indienstneming van werknemers met een doelgroep verklaring wijzigen.

Regeling Lage-inkomensvoordeel

De regeling lage-inkomensvoordeel krijgt dus zijn werking al vanaf 1 januari 2017 en zal in hoofdlijnen inhouden als volgt:

Indien in het kalenderjaar een werknemer minimaal 1248 uur bij dezelfde werkgever heeft gewerkt tegen een uurtarief tussen de 100%-120% van het minimumuurloon zal de werkgever een tegemoetkoming ontvangen. Om in aanmerking te komen van deze tegemoetkomingen zal een en ander adequaat in de loonadministratie verwerkt dienen te worden. Verwerking van de loonadministratie rekening houdende met gewerkte uren zal dan ook de maatstaf dienen te worden. De tegemoetkoming zal juni of juli na afloop van het kalenderjaar aan de werkgever uitbetaald worden.

.

De bedragen zien er als volgt uit:

Gemiddeld uurtarief kalenderjaar Voordeel Maximum tegemoetkoming
> € 9,89 maar minder dan € 10,88 € 1,01 per uur € 2.000 per kalenderjaar
> € 10,88 maar minder dan € 11,87 € 0,51 per uur € 1.000 per kalenderjaar

       
Enkele overige (huidige) tegemoetkoming in de vorm van loonkostenvoordelen

Voor specifieke doelgroepen gelden voor werkgevers ook tegemoetkomingen. In hoofdlijn zijn te noemen:

Doelgroep Voorwaarden Maximum tegemoetkoming
Oudere werknemers ouder dan 56 jaar uitkeringspositie € 6.000 drie kalenderjaren
Arbeidsgehandicapte werknemer uitkeringspositie € 6.000 drie kalenderjaren
Jonggehandicapten uitkeringspositie  € 2.000 drie kalenderjaren
Herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer Uitkering WIA € 6.000 drie kalenderjaren
Uitkeringsgerechtigden  Proefplaatsing, UWV betaalt Uitkering door

Bij indiensttreding van nieuwe medewerkers is het derhalve verstandig na te gaan of er tegemoetkomingen te verkrijgen zijn. Hiermee worden de loonkosten voor de desbetreffende werknemer de eerste jaren of maanden in ieder geval lager.