Terug naar homepagina Terug naar nieuwsoverzicht

Verhoogde schenkingsvrijstelling t.b.v. eigen woning voor jaren 2017 en verder

18 juli 2016

Per 1 januari 2017 wordt de éénmalig verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen 18 en 40 jaar die verband houden met de eigen woning verruimd. De afwijkingen ten opzichte van de wetgeving 2016 is als volgt:

 • De hoogte van de vrijstelling wordt € 100.000
 • Er is geen beperking dat de schenking moet zijn gedaan door een ouder aan een kind. Ook een ander (willekeurige derde) kan dus een schenking doen.
 • De beperking dat de begunstigde tussen 18 en 40 jaar moet zijn, blijft wel van kracht. Als de begunstigde begin 2017 de 40 jarige leeftijd bereikt, moet de schenking dus nog voor die verjaardag worden geëffectueerd.
 • De schenking kan in de volgende vormen:
  • een schenking van een eigen woning
  • een schenking van een bedrag ter zake van de verwerving van een eigen woning
  • een schenking van een bedrag ter zake van de kosten voor verbetering of onderhoud van een dergelijke eigen woning
  • een schenking van een bedrag van de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming m.b.t. een eigen woning
  • een schenking van een bedrag voor de aflossing van een eigenwoningschuld of de aflossing van een restschuld na vervreemding van een eigen woning.
 • De verruiming is structureel, echter voor 2020 is wel een evaluatie m.b.t. de effectiviteit en doelmatigheid voorzien.

De maatregel treedt in werking per 1 januari 2017. In 2016 kan deze dus nog niet worden gebruikt. In sommige gevallen zal, op grond van de overgangsregelingen (voornamelijk eerder gebruik van verhoogde vrijstellingen) in 2016 al een schenking gedaan moeten worden om van de volledige vrijstelling gebruik te kunnen maken. Gezien de vele wetswijzigingen sedert 2010 is een volledig overzicht van alle gedane schenkingen van belang om tot een afgerond oordeel te kunnen komen in hoeverre de maximale schenkingsvrijstelling mogelijk is.

Indien u voornemens bent om schenkingen te doen, kan ik eventueel tezamen met mijn fiscalist u adviseren om een optimale benutting van de verruimde schenkingsvrijstelling te verkrijgen.