Terug naar homepagina Terug naar nieuwsoverzicht

Voortgang afschaffing pensioen in eigen beheer

15 februari 2017

De Tweede kamer is eind vorige week akkoord gegaan met wijzigingen in het wetsvoorstel afschaffing van het pensioen in eigen beheer. Als alles parlementair meezit, is er met ingang van 1 april aanstaande voor je als DGA geen pensioenopbouw meer mogelijk in eigen beheer. Zoals het er nu naar uitziet stemt de Eerste Kamer uiterlijk 7 maart zowel over de laatste wijzigingen en over het totale wetsvoorstel tot afschaffing van het pensioen in eigen beheer. Per 1 april 2017 kan dan het hele afschaffingstraject ingaan.

Keuzemogelijkheden

Dat traject komt er kort gezegd op neer dat er vanaf 1 april geen verdere pensioenopbouw in eigen beheer meer mogelijk is. Je krijgt drie jaar de tijd om te kiezen wat je wilt gaan doen met de reeds opgebouwde pensioenaanspraken. Er zijn drie mogelijkheden:

  1. Het pensioen tegen fiscale waarde afkopen met een belastingkorting.
  2. Het pensioen tegen fiscale waarde omzetten in een oudedagsverplichting.
  3. Het pensioen in eigen beheer ongewijzigd laten. Verder opbouw is echter niet meer mogelijk.

Drie maanden regeltijd

Als de Eerste kamer instemt heb je drie maanden de tijd, dus tot 1 juli 2017, om de nodige zaken te regelen rondom de afschaffing van het pensioen in eigen beheer. Je moet daarbij denken aan onder andere het premievrij maken van het in eigen beheer opgebouwde pensioen, het aanpassen van de pensioenbrief, het eventueel terughalen van een extern verzekerd pensioendeel en de besluitvorming over deze punten in de Algemene Vergadering van aandeelhouders.

Let op! Voor het eventueel terughalen van een extern verzekerd pensioendeel is het voldoende dat je externe verzekeraar vóór 1 juli een verzoek tot overdracht heeft ontvangen. De administratieve afhandeling kan dan vervolgens binnen de gebruikelijke termijnen in 2017 plaatsvinden.