Terug naar homepagina Terug naar nieuwsoverzicht

WAADI (Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs)

9 september 2017

In- of uitlenen van arbeidskrachten

Indien u personeel of ingehuurde zzp-ers uitleent tegen betaling, dan moet dit geregistreerd staan in de Kamer van Koophandel. Dit is geregeld in de wet Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (WAADI). Indien dit niet juist plaats vindt, kan dit gevolgen hebben voor zowel de inlener als de uitlener.

Wanneer is er sprake van uitlenen van personeel of ruimer arbeidskrachten:

  1. De onderneming stelt arbeidskrachten ter beschikking aan een andere onderneming.
  2. Er vindt een geldelijke vergoeding plaats voor het ter beschikking stellen van de arbeidskrachten.
  3. De arbeidskracht, die ter beschikking is gesteld werkt onder leiding en toezicht van de inlener.

Wanneer is er geen sprake van uitlenen van personeel of ruimer arbeidskrachten:

  1. Het beschikbaar stellen van arbeidskrachten voor een geleverde zaak of tot stand gebracht werk.
  2. Het bij wijze van hulpbetoon zonder winstoogmerk ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

Sancties

De handhaving van de registratieplicht bij de Kamer van Koophandel is opgedragen aan de inspectie SZW. Als sanctie op het verzaken van de registratieplicht kan door de inspectie SZW een boete worden opgelegd aan de uitzendorganisatie alsmede de inlener. De hoogte van de boete bedraagt per arbeidskracht € 12.000, hetgeen verder kan oplopen bij recidive.

Acties

Indien u arbeidskrachten uitleent dient u zich in te schrijven bij de kamer van koophandel als uitzender. Indien u eigen onderneming of inlener wilt controleren kunt u dit doen middels een Waadi check bij de kvk. Zie hier www.kvk.nl en onder zoeken vermelden Waadi check.